Luật BHXH năm 2016 – Hội nhập & phát triển kê khai bảo hiểm xã hội qua mạng

Luật BHXH năm 2016 – Hội nhập & phát triển kê khai bảo hiểm xã hội qua mạng

Từ ngày 16-18/3, tại Tp.Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Minh Huân và Phó Tổng Giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam Đỗ Văn Sinh đã dự và chủ trì Hội thảo tuyên truyền triển khai Luật BHXH năm 2016
Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Phạm Minh Huân khẳng định, Luật bhxh năm 2016 là sự tiếp tục bổ sung, sửa đổi của Luật bhxh năm 2006 để phù hợp với xu thế hội nhập và phát triển. Và tới đây, khoảng năm 2020, Luật bhxh năm 2016 dự kiến sẽ tiếp tục có sửa đổi, hoàn thiện chính sách theo hướng: cân đối giữa đóng và hưởng bhxh; bảo đảm bền vững và triển khai đa dạng hóa các loại hình đóng bhxh, trong đó quan tâm đến việc mở rộng mạng lưới bao phủ trong các đối tượng để đạt được hiệu quả về công tác bhxh.

Tỉ lệ người đã tham gia bảo hiểm xã hội

Thứ trưởng Phạm Minh Huân cũng cho biết, hiện nay cả nước có trên 12 triệu người tham gia BHXH và có 3 triệu người đang hưởng chính sách về lương hưu. Với sự chỉ đạo tích cực của Chính phủ, nhằm tiến tới lộ trình bhxh cho mọi NLĐ đòi hỏi sự quan tâm, đồng hành của các ngành, đơn vị và chính quyền địa phương, đặc biệt trong công tác tuyên truyền; bên cạnh đó, cơ quan chuyên môn cần tổ chức bộ máy về bhxh chuyên nghiệp hơn, thủ tục hồ sơ giải quyết về bhxh từng bước đơn giản hơn. Đây là thách thức và là những vấn đề lớn để có những giải pháp thực hiện mang tính đồng bộ.

Thứ trưởng Phạm Minh Huân lưu ý, khi triển khai Luật bhxh năm 2016 đặt ra vấn đề mở rộng độ bao phủ, và đặc biệt chú ý đến vấn đề người lao động có việc làm tham gia đóng bhxh để sau này về già có khoản lương hưu tích lũy. Đồng thời, có chế độ bảo hiểm ngắn hạn về ốm đau, tai nạn, thai sản… để tạo được hệ thống xã hội chống đỡ cho người tham gia; đồng thời tính đến vấn đề cân đối quỹ bhxh.

Tại hội thảo, các đại biểu được phổ biến về những điểm mới trong chính sách BHXH theo Luật bhxh năm 2016 cần tăng cường truyền thông; điểm mới trong việc mở rộng đối tượng tham gia bhxh tự nguyện theo này; những điểm cần lưu ý khi giải quyết chế độ bhxh. Đồng thời, các đại biểu cũng tập trung thảo luận về những thách thức, khó khăn còn tồn tại trong quá trình giải quyết các chế độ bhxh ngắn hạn theo quy định mới.

Chính sách mới và những điểm cần lưu ý khi tham gia kê khai bảo hiểm xã hội

Theo Phó Vụ trưởng Vụ bhxh (Bộ LĐ-TB&XH) Nguyễn Duy Cường, những điểm mới trong chính sách BHXH cần lưu ý khi tuyên truyền như: đối tượng tham gia bhxh bắt buộc là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động từ 01 tháng đến dưới 03 tháng, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, người lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam; các chế độ bhxh bắt buộc (ốm đau, thai sản, tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất

Share this post