Lưu trữ thẻ: phần mềm kê khai bảo hiểm viettel

Phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội viettel

Hướng dẫn cài đặt và đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm Viettel ( vBHXH )

Hướng dẫn download và cài đặt phần mềm hỗ trợ kê khai bảo hiểm xã hội Download phần mềm kê khai bảo hiểm viettel (vBHXH). Để download phần mềm vBHXH viettel bạn click vào phần download Cài đặt phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội (vBHXH) của Viettel Click vào file cài đặt, chọn […]