Lưu trữ thẻ: phần mềm kê khai bảo hiểm

Phần mềm kê khai bảo hiểm

Hướng dẫn ký nộp báo cáo trong phần mềm kê khai bảo hiểm

Hoàn tất báo cáo kê khai bảo hiểm xã hội Sau khi đã hoàn thành các tờ báo cáo theo mẫu và nhập vào phần mềm kê khai bảo hiểm như vậy các bạn đã hoàn thành bước rất quan trọng trong quá trình kê khai điện tử bảo hiểm xã hội, tiếp theo là […]

Phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội – quản lý nhân sự

Phần mềm kê khai bảo hiểm VNPT hỗ trợ quản lý nhận sự thay đổi, tạo mới, xóa,… hỗ  trợ người kê khai bảo hiểm nhập thủ công hoặc nhập từ dữ liệu có sẵn. Kê khai bảo hiểm xã hội – Nhập nhân sự thủ công Nhấn vào mục Thông tin nhân sự trong […]

Kê khai bảo hiểm xã hội – Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế

Phần mềm kê khai bảo hiểm hỗ trợ gia hạn thẻ bảo hiểm y tế. Mục đích của phần này là để gia hạn thẻ bảo hiểm y tế cho cán bộ, công nhân, viên chức trong các đơn vị, doanh nghiệp. Khi có yêu cầu của đơn vị Bảo hiểm các tổ chức, doanh […]

Hướng dẫn Sử dụng phần mềm bảo hiểm xã hội VIETTEL

Sau khi đã thực hiện đăng ký phần mềm hỗ trợ kê khai bảo hiểm xã hội do Viettel – CA cung cấp. Khi đã được nhân viên kỹ thuật bên chúng tôi bàn giao và cài đặt phần mềm bảo hiểm xã hội hoàn tất thì Quý khách hàng vui lòng thực hiện theo […]

Hướng dẫn kê khai bảo hiểm qua nhà cung cấp BKAV

Để có thể đăng ký và nộp tờ kê khai bảo hiểm xã hội quý khác thực hiên theo các bước sau : Cài đặt chữ ký số và phần mềm  kê khai bảo hiểm xã hội. lưu ý: nếu bạn đã sử dụng chữ ký số để kê khai thuế, hải quan, ký email, văn bản… thì […]

Hướng dẫn cài đặt và đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm Viettel ( vBHXH )

Hướng dẫn download và cài đặt phần mềm hỗ trợ kê khai bảo hiểm xã hội Download phần mềm kê khai bảo hiểm viettel (vBHXH). Để download phần mềm vBHXH viettel bạn click vào phần download Cài đặt phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội (vBHXH) của Viettel Click vào file cài đặt, chọn […]

Hướng dẫn sử dụng phần mềm kê khai bảo hiểm VBHXH

Phần mềm kê khai bảo hiểm VBHXH của Viettel Phần mềm kê khai BHXH điện tử vBHXH là công cụ giúp người sử dụng lao động thực hiện giao dịch hồ sơ BHXH điện tử với cơ quan BHXH Việt Nam thông qua Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel . Phần mềm kê khai […]