Lưu trữ thẻ: phần mềm kê khai

Phần mềm hỗ trợ  kê khai bảo hiểm xã hội điện tử

Hướng dẫn sử dụng phần mềm kê khai bảo hiểm VBHXH

Phần mềm kê khai bảo hiểm VBHXH của Viettel Phần mềm kê khai BHXH điện tử vBHXH là công cụ giúp người sử dụng lao động thực hiện giao dịch hồ sơ BHXH điện tử với cơ quan BHXH Việt Nam thông qua Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel . Phần mềm kê khai […]