Lưu trữ thẻ: phần mềm hỗ trợ kê khai bảo hiểm xã hội

Phần mềm hỗ trợ  kê khai bảo hiểm xã hội điện tử

Hoàn thiện Báo cáo về kê khai bảo hiểm xã hội, BHYT, BH thất nghiệp

Sáng 24/12, tại Hà Nội, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đỗ Văn Sinh chủ trì Hội thảo lấy ý kiến tham gia dự thảo Báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ về tình hình nợ và đề xuất xử lý kê khai bảo hiểm xã hội, BHYT, BH thất nghiệp. Tham dự hội […]

Hướng dẫn sử dụng phần mềm kê khai bảo hiểm VBHXH

Phần mềm kê khai bảo hiểm VBHXH của Viettel Phần mềm kê khai BHXH điện tử vBHXH là công cụ giúp người sử dụng lao động thực hiện giao dịch hồ sơ BHXH điện tử với cơ quan BHXH Việt Nam thông qua Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel . Phần mềm kê khai […]