Lưu trữ thẻ: phần mềm hỗ trợ kê khai bảo hiểm

 Dịch vụ kê khai bảo hiểm  và cung cấp phần mềm hỗ trợ  kê khai bảo hiểm xã hội điện tử

Đối tượng nào cần sử dụng kê khai bảo hiểm điện tử

Đối tượng khi cần sử dụng phầm mềm kê khai bảo hiểm xã hội để khai bảo hiểm. Mọi đơn vị sử dụng lao động đều phù hợp sử dụng ứng dụng phầm mềm BHXH. Phần mềm kê khai BHXH của các nhà cung cấp có thể hỗ trợ cho các doanh nghiệp khai các […]