Lưu trữ thẻ: kê khai bảo hiểm xã hội điện tử

 Dịch vụ kê khai bảo hiểm  và cung cấp phần mềm kê khải bảo hiểm xã hội điện tử

Đẩy mạnh triển khai kê khai bảo hiểm xã hội điện tử

Theo đó, thực hiện Quyết định số 08/2015/QĐ-TTG ngày 09/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia kê khai bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ […]