Lưu trữ thẻ: hướng dẫn kê khai bhxh

Kê khai bảo hiểm xã hội – Thông tin nhân sự

Đối với một số đơn vị tổ chức có những phòng ban hoặc dự án do đơn vị hoặc tô chức tạo ra để thực hiện đề án mà trong phần mềm kê khai bảo hiểm chưa có sẵn các bạn muốn tạo ra để dễ quản lý vậy trước tiên phải tạo mới các […]