Lưu trữ thẻ: hướng dẫn kê khai bảo hiểm xã hội

 Hướng dẫn kê khai bảo hiểm  và cung cấp phần mềm kê khải bảo hiểm xã hội

Hướng dẫn Sử dụng phần mềm bảo hiểm xã hội VIETTEL

Sau khi đã thực hiện đăng ký phần mềm hỗ trợ kê khai bảo hiểm xã hội do Viettel – CA cung cấp. Khi đã được nhân viên kỹ thuật bên chúng tôi bàn giao và cài đặt phần mềm bảo hiểm xã hội hoàn tất thì Quý khách hàng vui lòng thực hiện theo […]