Lưu trữ thẻ: hướng dẫn kê khai bảo hiểm

Hướng dẫn ký nộp báo cáo trong phần mềm kê khai bảo hiểm

Hoàn tất báo cáo kê khai bảo hiểm xã hội Sau khi đã hoàn thành các tờ báo cáo theo mẫu và nhập vào phần mềm kê khai bảo hiểm như vậy các bạn đã hoàn thành bước rất quan trọng trong quá trình kê khai điện tử bảo hiểm xã hội, tiếp theo là […]

Phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội – quản lý nhân sự

Phần mềm kê khai bảo hiểm VNPT hỗ trợ quản lý nhận sự thay đổi, tạo mới, xóa,… hỗ  trợ người kê khai bảo hiểm nhập thủ công hoặc nhập từ dữ liệu có sẵn. Kê khai bảo hiểm xã hội – Nhập nhân sự thủ công Nhấn vào mục Thông tin nhân sự trong […]

Kê khai bảo hiểm xã hội – Thông tin nhân sự

Đối với một số đơn vị tổ chức có những phòng ban hoặc dự án do đơn vị hoặc tô chức tạo ra để thực hiện đề án mà trong phần mềm kê khai bảo hiểm chưa có sẵn các bạn muốn tạo ra để dễ quản lý vậy trước tiên phải tạo mới các […]

Thủ tục kê khai bảo hiểm xã hội – Thu BHXH, BHYT, BHTN

Kê khai bảo hiểm VNPT- Thủ tục 500 Thu BHXH,BHYT, BHTN: Đơn vị thay đổi lao động, thay đổi mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ( tăng, giảm lương, thay đổi chức danh, công việc,…) đề nghị cấp sổ mới BHXH, thẻ BHYT. Trong mục 500 Thu […]

Kê khai bảo hiểm xã hội VNPT – Đăng ký giao dịch BHXH điện tử

Phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội Tác vụ: Đăng ký giao dịch Bảo hiểm xã hội điện tử trong phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội VNPT Chọn mục Thông tin đăng ký click vào Đăng ký giao dịch Cửa sổ bên phải xuất hiện click Chọn chứng thư để chọn chứng […]

Sử dụng phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội VNPT – Thông tin hệ thống

Sử dụng phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội VNPT Sau đây chúng tôi sẽ gửi tới các bạn seri bài viết hướng dẫn sử dụng phần mềm kê khai bảo hiểm VNPT từ các tác vụ đơn giản tới các tác vụ phức tạp. Tác vụ: Thông tin hệ thống Thay đổi thông […]