Lưu trữ thẻ: Đăng ký kê khai bảo hiểm xã hội

 Dịch vụ kê khai bảo hiểm  và cung cấp phần mềm kê khải bảo hiểm xã hội

Sử dụng phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội VNPT – Thông tin hệ thống

Sử dụng phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội VNPT Sau đây chúng tôi sẽ gửi tới các bạn seri bài viết hướng dẫn sử dụng phần mềm kê khai bảo hiểm VNPT từ các tác vụ đơn giản tới các tác vụ phức tạp. Tác vụ: Thông tin hệ thống Thay đổi thông […]