Kê khai Bảo hiểm xã hội (BHXH) với giao dịch điện tử

Kê khai Bảo hiểm xã hội trước đây

Trước đây, Các đơn vị hành chính sự nghiệp hoặc các tổ chức, Doanh nghiệp đang hoạt động trên toàn quốc thực thiện giao dịch khai BHXH cho cán bộ, công nhân, viên chức với cơ quan BHXH tất cả đều thông qua giấy giao dịch trực tiếp. Như vậy ngây nên nhiều bất cập về thời gian, chi phí và thủ tục khi kê khai hàng tháng.

Kê khai bảo hiểm xã hội hiện nay

 

giao dich dt

Hiện nay, Các nhà cung cấp chứng thư số như TS24, Viettel, VNPTBkav cũng đã phát triển và đáp ứng nhu cầu khai BHXH thông qua giao dịch điện tử tới cơ quan BHXH.

Thay vì nộp hồ sơ BHXH bằng giấy và nhận kết quả trả về bằng giấy như trước đây thì các nhà cung cấp chứng thư số đã cung cấp dịch vụ điện tử qua phần mềm BHXH như: iBHXH; VBHXH; VAN-BHXH; IVAN-BHXH.

Các đơn vị hành chính sự nghiệp hoặc các tổ chức, Doanh nghiệp sử dụng phần mềm BHXH của bất kỳ nhà cung cấp nào cũng có thể lập tờ khai và hồ sơ BHXH nhanh chóng và ký điện tử gửi qua mạng cho bên cơ quan BHXH .

Khi bên Cơ quan BHXH nhận được tờ khai của Các đơn vị hành chính sự nghiệp hoặc các tổ chức, Doanh nghiệp thì bên gửi hồ sơ cũng nhận được phản hồi của bên BHXH ngay trên phần mềm BHXH.

Quá trình lập tờ khai và khai trên phần mềm BHXH điện tử hiên nay sẽ nhanh, chính xác Tạo điều kiện cho các Các đơn vị hành chính sự nghiệp hoặc các tổ chức, Doanh nghiệp tiệt kiệm về thời gian, chi phí và thơi gian trong quá trình kê khai bảo hiểm xã hội .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *