BHXH VNPT áp dụng CNTT trong kê khai BHXH điện tử Việt Nam

Tình hình áp dụng CNTT Trong kê khai BHXH theo nhận định của Tổng cục Thống kê

Vừa qua tại Hà Nội, ngày 29/11 BHXH Việt Nam phối hợp với Tổng cục Thống kê tổ chức “Hội nghị hướng dẫn triển khai thi hành Luật Thống kê tại BHXH Việt Nam” 

Theo báo cáo tại hội nghị về tình hình thực hiện công tác thống kê ngành BHXH trong thời gian qua. Đơn vị thống kê ngành BHXH đã tham gia nhiều đề án, nội dung quan trọng hoàn trỉnh các maket Niên giám thống kê ngành BHXH, niên giám thống kê về số liệu BHYT trong giai đoạn. Xây dựng chỉ tiêu thống kê, chế độ báo cáo thống kê của Ngành,…

BHXH liên tục đôn thúc việc chuẩn hóa, đối chiếu số liệu hàng tháng, hàng quý của BHXH các tỉnh, thành phố,… Đến nay toàn bộ chức năng CBCCVC toàn ngành đã được phổ biến về luật thống kê năm 2015.

Việc áp dụng CNTT trong kê khai BHXH của BHXH Việt Nam thực hiện tại các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chưa chặc chẽ, thực hiện tại BHXH về đồng hóa dữ liệu chưa chính xác nên vẫn còn tình trạng cấp trùng thẻ BHYT.

Tại Hội nghị Lãnh đạo Tổng cục Thống kê cho rằng việc đồng nhất dữ liệu áp dụng CNTT là vô cùng quann trọng giúp giảm thiểu việc sai xót, tránh được tình trạng “vênh” số liệu giữa các tỉnh, thành phố. Giúp cho hạn chế ở mức tối đa về sự sai lệch giưa các cơ quan, bộ, ngành.

Ông Trần Tuấn Hưng- Vụ trưởng Vụ Phương pháp Chế độ và CNTT (Tổng cục Thống kê) cho biết: “Theo tổng hợp báo cáo thống kê các đơn vị gửi về Tổng cục, BHXH Việt Nam là một trong những đơn vị thực hiện tốt nhất và thường xuyên đúng hạn. Ngoài ra, các số liệu do cơ quan BHXH gửi về cũng khá kịp thời, cập nhật và tương đối chính xác, đáp ứng tiêu chí và yêu cầu theo quy định. Tuy nhiên, hiện quy chế phổ biến thông tin thống kê chưa được thực hiện ở BHXH Việt Nam. Trong thời gian tới, BHXH Việt Nam cần thực hiện quy chế và lịch phổ biến thông tin thống kê về việc công bố công khai trên web và xây dựng hằng năm, hằng quý theo đúng quy định…”

Ghi nhận các ý kiến phát biểu tại Hội nghị Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Ông Nguyễn Đình Khương đánh giá cao những hỗ trợ, hợp tác hiệu quả của Tổng cục Thống kê với BHXH Việt Nam trong thời gian qua; đồng thời mong muốn sự hợp tác chặt chẽ, chuẩn xác hơn nữa trong việc đồng hóa dữ liệu tăng cường kết nối giữa hai ngành..

BHXH Việt Nam sẽ áp dụng nhiều hơn nữa các ứng dụng CNTT trong việc kê khai BHXH, yêu cầu bắt buộc việc kê khai bảo hiểm trên một hệ thống chính xác tiếp nhận qua cổng thông tin điện tử của ngành. Yêu cầu các đơn vị có uy tín, kinh nghiệm như BHXH VNPT hoặc BHXH VIETTEL,…  Áp dụng và phát triển những phần mềm kê khai ổn định, hỗ trợ tốt từ đầu kết nối doanh nghiệp, tổ chức cá nhân liên quan có nhu cầu kê khai BHXH.

BHXH VNPT hoàn thiện ứng dụng hỗ trợ kê khai BHXH

VNPT CA là đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kê khai bảo hiểm xã hội điện tử trên cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam. VNPT được cấp phép và đầy đủ khả năng năng lực cung cấp phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp.

Hiện nay phần mềm BHXH của VNPT đã được nâng cấp qua nhiều phiên và vẫn giữ được tính ổn định trong kê khai. Doanh nghiệp có thể cài đặt phần mềm trên nhiều máy và sử dụng với 1 tài khoản duy nhất cho doanh nghiệp. Đảm bảo sự đồng nhất về dữ liệu kê khai.

VNPT BHXH được các doanh nghiệp tin dùng chưa gặp bất kỳ lỗi nào từ khi chuyển giao sử dụng. 

VNPT có 1 đội ngũ kỹ thuật viên, tổng đài viên trực 24/7 sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp khi cần thiết.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *