VNPT BHXH góp sức giảm thủ tục hành chính trong cơ quan nhà nước

VNPT BHXH góp sức giảm thủ tục hành chính trong cơ quan nhà nước

BHXH Việt Nam thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong những năm qua.

BHXH Việt nam đã nỗ lực triển khai đồng loạt các giải pháp nhằm cải cách TTHC với tất các tổ chức, cá nhân giao dịch với BHXH và thực hiện cải cách trong nội bộ ngành. Nhiệm vụ cải cách giảm thiểu TTHC trong ngành BHXH luôn là nghiệm vụ trọng tâm của ngành BHXH trong những năm qua.

BHXH Việt Nam quyết liệt trong chỉ đạo điều hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016. BHXH Ban hành kế hoạch số 488/KH-BHXH ngày 17/02/2016. trong đó yêu cầu các tổ chức, cá nhân giao dịch với BHXH cùng phối hợp thực hiện rà soát. Qua đó phát hiện kịp thời, để sửa đổi hoặc loại bỏ những thủ tục không phù hợp đảm bảo giảm thiểu tối đa TTHC trong cơ quan BHXH nhằm đơn giản hóa, đáp ứng yêu cầu quản lý, dễ hiểu, dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức cho cá nhân, tổ chức.

Để hưởng ứng Nghị quyết của chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường làm việc, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2016 – 2017. Định hướng đến năm 2010. BHXH Việt Nam đã quán triệt xuống các đơn vị trực thuộc ở BHXH tỉnh, thành phố nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP của Chính phủ về cải cách hành chính đối với doanh nghiệp.

Bên cạnh đó BHXH Việt Nam tích cực rà soát, cắt giảm TTHC, Tăng cường kiểm tra địa phương, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành BHXH.

VNPT BHXH tích cực tham gia đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin ngành BHXH.

Thực hiện Quyết định số 640/QĐ-BHXH về Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động ngành BHXH Việt Nam nhằm tin học hóa toàn diện trong ngành và nghiệp vụ của ngành BHXH ở tất cả các lĩnh vực phối hợp thực hiện với các bộ ban ngành liên quan thực hiện giao dịch điện tử với Ngành. VNPT đã thực hiện triển khai phát triển phần mềm ứng dụng hỗ trợ kê khai bảo hiểm xã hội điện tử VNPT BHXH. 

Các tổ chức cá nhân sử dụng phần mềm BHXH VNPT giảm thiểu được tối đa thời gian, nhân lực, chi phí đối với việc kê khai BHXH.

Với ứng dụng của VNPT BHXH của nhà cung cấp VNPT-CA có giao diện thân thiện dễ sử dụng, đăng ký phần mềm BHXH đơn giản, thủ tục nhanh chóng.

Phần mềm BHXH VNPT đã được BHXH Việt Nam công nhận là một trong số những phần mềm ứng dụng hỗ trợ kê khai BHXH tốt nhất.

Share this post