Thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội trong đời sống

Thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội trong đời sống

Triển khai các giải pháp nhằm đưa Luật Bảo hiểm xã hội vào cuộc sống.

Với nhiều điểm mới cần sửa đổi, bổ sung, Luật BHXH ( đã sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 đã đáp ứng tốt hơn về quyền được tham gia và quyền được hưởng thụ BHXH của người dân tham gia. Hiện nay, ngành Bảo hiểm xã hội đang tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để đưa những quy định mới của Luật áp dụng vào cuộc sống.

Bảo đảm nguyên tắc công bằng đóng – hưởng Bảo hiểm xã hội.

Theo Phó TGĐ BHXH Việt Nam, đã cho biết so với Luật BHXH trước đây, Luật BHXH (đãsửa đổi) có rất nhiều điểm ưu việt, tạo hành lang pháp lý đảm bảo đem lại công bằng quyền lợi của người lao động. Cụ thể, Luật bổ sung cho người lao động được phép hưởng BHYT trong thời gian nghỉ việc và hưởng trợ cấp thai sản đã nhận con nuôi hoặc sinh con, nghỉ việc hưởng trợ cấp ốm đau trong trường hợp khi bị mắc bệnh thuộc danh mục cần phải chữa trị lâu dài, được bảo lưu thời gian đóng Bảo hiểm xã hội cho người bị tái phát bệnh tật, thương tật do tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp và thân nhân người tham gia lao động được chủ động đi giám định khả năng suy giảm lao động và được quỹ Bảo hiểm xã hội thanh toán toàn bộ phí giám định y khoa trong trường hợp đủ đ/k để được hưởng chế độ BHXH….

Điều  chú ý, Luật BHXH ( đã sửa đổi) đã được tính đến sự công bằng trong việc đóng – hưởng để cải thiện tình hình tài chính của quỹ tửu tuất, hưu trí. Cùng với việc điều chỉnh độ tuổi được hưởng lương hưu đối với người bị suy giảm khả năng lao động trên 61%  theo hướng: Từ tháng 01/01/2016, bị tăng dần mỗi năm đến khi độ tuổi của nam trên 55 tuổi, nữ 50 tuổi trở lên, trong khi hiện nay là 50 tuổi với nam và 45 tuổi với nữ và riêng đối với người khả năng lao động bị suy giảm từ 81% trở lên thì tuổi nghỉ hưu với nam là 50 tuổi, nữ 45 tuổi đã tạo ra công bằng giữa trách nhiệm về việc đóng và quyền lợi được thụ hưởng của NLĐ. Ngoài ra, việc tăng tỉ lệ do nghỉ hưu trước tuổi từ 1% lên 2% cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi đã giúp phần nào hạn chế được tình trạng nghỉ hưu trước độ tuổi LĐ, bảo đảm việc an sinh tuổi già cho người lao động. Mặt khác, Luật Bảo hiểm xã hội ( đã sửa đổi) đã điều chỉnh việc tăng trợ cấp chế độ ốm đau, thai sản, tử tuất, hưu trí.

chi trả bhxh

Tăng nhanh diện bao phủ Bảo hiểm xã hội lên các tỉnh thành trên toàn quốc.

Để thay đổi mới, ưu việt của Luật Bảo hiểm xã hội ( đã sửa đổi ) sớm đi vào cuộc sống, Phó TGĐ Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, từ 01/2016 đến nay, ngành BHXH đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng thuộc các cấp chính quyền địa phương đẻ thực hiện triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm thực thi Luật. Mục tiêu đặt được ra là tăng nhanh diện bao phủ BHXH và quản lý chặt chẽ những người tham gia, giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ cho NLĐ.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã hợp tác với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, các bộ, ngành liên quan nhằm xây dựng và ban hành nhiều văn bản đến việc hướng dẫn thực hiện Luật; tổ chức nhiều nhóm đối để tượng tập huấn, quán triệt nội dung về Luật và các quy định về h/s, quy trình nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội phục vụ tốt cho việc thực hiện Luật. Các hoạt động nhằm tuyên truyền Luật BHXH (đã sửa đổi) cũng được đẩy mạnh với các hình thức nội dung đa dạng, phong phú phù hợp với tính đặc thù về dân tộc, tôn giáo, dân trí và cũng như các yếu tố vùng miền của các nhóm dân cư; bên cạnh đó thực hiện tuyên truyền thường xuyên các chính sách BHXH trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bên cạnh đó, ngành Bảo hiểm xã hội đang tích cực đẩy mạnh công tác cải cách các thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực quản lý BHXH. Trong năm 2015 và những ngày tháng đầu 2016, BHXH Việt Nam đã tiến hành kiểm tra và đơn giản hóa từ 115 xuống 33 TTHC; các Thủ tục được thực hiện đơn giản hóa, loại bỏ những chỉ tiêu, thông tin giảm rườm ra gây phiền hà cho các đơn vị sử dụng lao động cũng như người lao động, đồng thời bảo đảm cho việc công tác quản lý.

Share this post