Thủ tục kê khai bảo hiểm xã hội – Thu BHXH, BHYT, BHTN

Thủ tục kê khai bảo hiểm xã hội – Thu BHXH, BHYT, BHTN

Kê khai bảo hiểm VNPT- Thủ tục 500 Thu BHXH,BHYT, BHTN:

Đơn vị thay đổi lao động, thay đổi mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ( tăng, giảm lương, thay đổi chức danh, công việc,…) đề nghị cấp sổ mới BHXH, thẻ BHYT.

Trong mục 500 Thu BHXH, BHYT, BHTN

A. Chọn năm, tháng đợt báo cáo – Phần mềm kê khai bảo hiểm VNPT

Nếu trong tháng chưa phát sinh báo cáo nào thì mặc định là đợt 1, nếu không phải là lần đầu nhấn dấu “+” để tạo đợt mới hoặc dấu “-” để bỏ đợt cũ đi. Nếu muốn khai lại đợt cũ thì chọn vào đợt cũ để báo cáo tuy nhiên cần phải liện hệ phòng thu BHXH để thông báo cho họ biết đơn vị khai báo chưa đúng, yêu cầu phòng thu BHXH xóa bổ đợt khai cũ với số hồ sơ muốn thay đổi.

Chọn được tháng năm của đột báo cáo nhấn Enter “Đồng ý” để thực hiện tờ khai

1 ke khai bao hiem - 500
kê khai bảo hiểm – 500

B. Nhập thông tin mẫu D02-TS – Phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội

Có tới 52 cột trong mẫu D02-TS

Các mục chung số đợt khai báo không thể thay đổi , nếu muốn thay dổi chọn lại hồ sơ 500 và thay đổi.

kê khai bảo hiểm xã hội mẫu D02-TS
kê khai bảo hiểm xã hội mẫu D02-TS
  • Tổng số sổ BHXH để nghị cấp: Người kê khai bảo hiểm sẽ nhập số lượng sổ yêu cầu cấp, nếu muốn cấp sổ mới sẽ không chọn vào cột số 5 “đã có sổ”.
  • Tổng số thẻ BHYT đề nghị cấp: Người kê khai bảo hiểm xã hội nhập số lượng thẻ BHYT yêu cầu cấp, chú ý  lựa chọn cột  6 “Số thẻ BHYT”
  • Người lập biểu: Nhập tên người thực hiện kê khai bảo hiểm của đơn vị.
  • Mã vùng hiện tại: Xác định vùng quy định mức lương tối thiểu được quy định tại Nghị định 122/2015/NĐ-CP.
  • Thứ tự kê khai:
    + Tăng theo thứ tự lao động tăng mới điều chỉnh tăng mức đóng của đơn vị.+ Giảm theo thứ tự lao động giảm do di chuyển, nghỉ hưởng chế độ BHXH, lao động điều chỉnh mức giảm đóng trong đơn vị.

Kê khai Bảo hiểm xã hội – các mục từ 2 đến 54 có hướng dẫn rất chi tiết trong phần mềm kê khai bảo hiểm

Sau khi điền đầy đủ các thông tin cần thiết Bấm nút Ghi (F5) để lưu lại thông tin

Đối với các đơn vị làm tờ khai với nhiều quy trình đề xuất nên tải File mẫu  về nhập rồi nạp trở lên phần mềm để dễ quản lý , chỉnh sửa tránh sai sót.

C. Kết xuất tờ khai – Phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội

Sau khi nhập thông tin vào tờ khai thành công  vào mục ” Kết xuất báo cáo” chọn “kiết xuất báo cáo” chọn tháng năm click chọn các hồ sơ BHXH xuất báo cáo rồi nhấn “Lấy hồ sơ”

3.kekhaibaohiem-ketxuat
kê khai bảo hiểm – kết xuất báo cáo

Phần mềm kê khai bảo hiểm sẽ kiết xuất tất cả các kỳ khai trong tháng có thể kiểm ra tờ khai trước khi ký hoặc gửi nhấn “Xem” sau đó ký các tờ khai vừa kết xuất nhấn” Ký số”

Phần mềm kê khai sẽ hỏi xác minh chữ ký số, chọn USB token kê khai nhập mã pin Phần mềm sẽ kết nối với BHXH Việt Nam để lấy hồ sơ, in mã vạch ký điện tử.

D. Tra cứu lịch sử giao dịch – Phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội VNPT

Tờ khai đã được ký gửi chúng ta có thể tra cứu lịch sử giao dịch trong mục ” Kết xuất báo cáo” click ” Lịch sử giao dịch” để kiểm tra. hoặc vào trang gddt.baohiemxahoi,gov.vn vào mục ” Tra cứu” để xác minh tình trạng tờ khai đã gửi.

 

Chúc các bạn thành công!

Share this post