Thủ tục đăng ký Chữ ký số, Kê khai bảo hiểm

Thủ tục đăng ký Chữ ký số, Kê khai bảo hiểm

Thủ tục đăng ký đối với các loại hình công ty, doanh nghiệp, đơn vị cụ thể như sau:

Đăng ký chữ ký số với Doanh nghiệp tư nhân

 • Giấy phép kinh doanh của công ty.
 • Chứng minh thư nhân dân của giám đốc hoặc người được ủy quyền
 • Giấy ủy quyền  cho người được ủy quyền
 • Tất cả giấy tờ : photo bản chính đóng mộc treo trên bản photo. Trình Giám đốc Ký hoặc người được Ủy Quyền Ký , nghĩ rõ họ tên Giám đốc Ký hoặc người được Ủy Quyền Ký và ngày tháng ký lên bản đó. )

Đăng ký chữ ký số với Doanh nghiệp nhà nước cần:

 • Giấy Quyết định thành lập,
 • Chứng nhận mã số thuế,
 • Chứng mình thư nhân dân của người đại diện ký hợp đồng hoặc người được ủy quyền
 • Giấy ủy quyền  cho người được ủy quyền
 • Tất cả giấy tờ  : photo bản chính đóng mộc treo trên bản photo. Trình Giám đốc Ký hoặc người được Ủy Quyền Ký , nghĩ rõ họ tên Giám đốc Ký hoặc người được Ủy Quyền Ký và ngày tháng ký lên bản đó.

 Đăng ký chữ ký số với Doanh nghiệp có vốn đầu tư người ngoài.

 •  Giấy chứng nhận đầu tư,
 • Chứng nhận MST ,
 • Chứng mình thư nhân dân của người đại diện ký hợp đồng hoặc PassPort của Chủ Doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền
 • Giấy ủy quyền  cho người được ủy quyền.
 • Tất cả photo bản chính đóng mộc treo trên bản photo. Trình Giám đốc Ký hoặc người được Ủy Quyền Ký , nghĩ rõ họ tên Giám đốc Ký hoặc người được Ủy Quyền Ký và ngày tháng ký lên bản đó.

 Phần mềm kê khai Bảo hiểm xã hội.

Thủ tục đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội như đối với đăng ký Chữ ký số

Ngoài ra cung cấp thêm Mã Số bảo hiểm đơn vị.

bao hiem

Share this post

One thought on “Thủ tục đăng ký Chữ ký số, Kê khai bảo hiểm