Chữ ký số dành cho kê khai bảo hiểm xã hội

ContentsThế nào là kê khai bảo hiểm xã hội điện tử. Lợi ích đạt được khi sử dụng phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội điện tử: Điều kiện để có thể sử dụng dịch vụ kê khai bảo hiểm xã hội điện tử : Mức…