Quy định chung về bảo hiểm xã hội mới nhất

Quy định chung về bảo hiểm xã hội mới nhất

Bắt đầu từ ngày 20/11/2014, luật bảo hiểm có những qui định chung như sau:

Đối tượng được đóng  bảo hiểm xã hội 

Những người làm việc theo hợp đồng,cán bộ, công nhân viên chức, những người đang công tác trong tổ chức cơ quan,…..

Các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, chế độ có trong BHXH bắt buộc:

Người lao động làm việc theo hợp đồng có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên trong các doanh nghiệp, đơn vị đều thuộc đối tượng đóng BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc. Nếu trốn đóng sẽ bị phạt theo quy định của nhà nước.

Những chính sách có trong BHXH, BHYT bắt buộc gồm Người đang bị Ốm đau, sản phụ đang trong thời kỳ thai sản, tai nạn lao động và các bệnh nghề nghiệp,người hưu trí, tứ tuất.

Các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, chế độ có trong  BHXH tự nguyện:

Mọi công dân có nhu cầu đóng bảo hiểm xã hội được nhà nước cho đóng tùy theo mức và nhu cầu đóng bảo hiểm. Nhà nước có chính sách hỗ trợ người tham gia để được hưởng các chế đổ của bảo hiểm.

Những chính sách có trong BHXH tự nguyện bao gồm Tử tuất, hưu trí.

Quy tắc tham gia bảo hiểm xã hội:

Mức hưởng BHXH được tính dựa trên thời gia đóng, mức đóng và có sự chia sẻ giữa những người tham gia đóng bảo hiểm xã hội.

tra bhxh

Mức đóng bhxh bắt buộc sẽ được tính dựa theo tiền lương thu nhập hàng tháng của người lao động. Và mức đóng BHXH tự nguyện được tính dựa trên mức thu nhập theo tháng do người lao động tự lựa chọn.

Người vừa tham gia đóng BHXH bắt buộc và đóng BHXH tự nguyện sẽ được hướng chế độ hưu trí và chế độ tứ tuất trên cơ sở thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

Share this post