Phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội – quản lý nhân sự

Phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội – quản lý nhân sự

Phần mềm kê khai bảo hiểm VNPT hỗ trợ quản lý nhận sự thay đổi, tạo mới, xóa,… hỗ  trợ người kê khai bảo hiểm nhập thủ công hoặc nhập từ dữ liệu có sẵn.

Kê khai bảo hiểm xã hội – Nhập nhân sự thủ công

Nhấn vào mục Thông tin nhân sự trong phần Quản lý nhân sự bên phải

cửa sổ bên phải xuất hiện nhấn vào Tạo mới (F1) để tạo mới nhân sự cho phòng ban

Điền đầy đủ thông tin nhân sự mới từ Thông tin cá nhân, Chi tiết tiền lương đóng BHXH rồi nhấn Lưu (F5) để hoàn tất nhập thông tin mới nhân sự.

kê khai bảo hiểm - nhân sự mới
kê khai bảo hiểm – nhân sự mới

Phần mềm kê khai bảo hiểm VNPT – Nhập nhân sự tự động bằng excel

Với những người kê khai bảo hiểm có nhu cầu nhập thông tin nhân sự nhiều để tránh sai xót nhầm lẫn có thể tạo File excel với mẫu có sẵn trong phần mềm các bạn vào phần Thông tin nhân sự như ở phần nhập thủ công trực tiêp chọn File dữ liệu mẫu sau đó tải về máy và nhập thông tin của đơn vị đầy đủ theo mẫu Excel nhập đầy đủ các thông tin từ stt, họ tên, ngày sinh, giới tình, nơi khai sinh, địa chỉ liên lạc, địa chỉ hộ khẩu, số chứng minh thư nhân dân, ngày cấp, hệ số lương, phụ cấp công việc ( tính theo số tiền) phụ cấp vượt khung, ngành nghề ( tính theo %)… đối với các trường không có thì để trống. một số trường như nơi cấp CMT, mã tỉnh, mã bệnh viện, dân tộc, quốc tịch thì nhập trường theo file mẫu.

Sau khi nhập đầy đủ thông tin vào file Excel lưu lại định dạng exel 97 hoặc 2003 sau đó nhập trở lại phần mềm vào phần Thông tin nhân sự trong mục Cơ cấu tổ chức chọn vào phòng ban muốn nhập nhân sự nhấn Nhập Excel (F6)

kê khai bảo hiểm - nhập excel
kê khai bảo hiểm – nhập excel

Chọn File mẫu Excel vào phần mềm kê khai bảo hiểm sẽ load để kiểm tra lại, nếu nhập sai sẽ báo lỗi. người kê khai sẽ sửa chữa và nhập lại,. sau khi nhập thành công nhấn Lưu để lự lại thông tin khách hàng vào hệ thống

kê khai bảo hiểm xã hội - Lưu hồ sơ
kê khai bảo hiểm xã hội – Lưu hồ sơ

Phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội – Chỉnh sửa thông tin nhân sự

Trong trường hợp công ty có thay đổi về thông tin nhân sự người kê khai chọn vào nhân sự muốn thay đổi rồi click đúp vào nhân sự đó thông tin nhân sự đó sẽ hiện ra bạn sửa chữa thay đổi rồi nhấn Lưu để lưu lại thông tin thay đổi

kê khai bảo hiểm - thay đổi thông tin
kê khai bảo hiểm – thay đổi thông tin

Phần mềm kê khai bảo hiểm – Xóa thông tin nhân sự

Đối với các đơn vị có thay đổi nhân sự muốn xóa nhân sự người kê khai bảo hiểm chỉ việc vào phần Thông tin nhân sự vào phòng ban có nhân sự cần xóa rồi chọn và xóa. Chú ý: các bạn có thể chọn nhiều nhân sự để xóa cùng một lúc hoặc xóa tất cả nhân sự. hãy cẩn thận với thao tác xóa này nhé.

kê khai bảo hiểm - xóa nhân sự
kê khai bảo hiểm – xóa nhân sự

Chúc các bạn thành công!

Share this post