Phần mềm BHXH VNPT trả kết quả quả Bưu điện

Phần mềm BHXH VNPT trả kết quả quả Bưu điện

Ký kết của BHXH Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam ký hợp đồng trả và nhận hồ sơ Thủ tục hành chính (TTHC).

Thực hiện QĐ số 45/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Tại Hà Nội Chiều ngày 20/12/2016 BHXH Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã ký hợp đồng về việc cung ứng dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả TTHC.

Hợp đồng giữa BHXH và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam là hợp đồng nguyên tắc thể hiện thỏa thuận chung giữa hai bên, làm cơ sở để BHXH các tỉnh, thành phố và Bưu điện cùng cấp ký kết hợp đồng tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức qua dịch vụ bưu chính công ích tại địa phương.

Việc nhận và trả hồ sơ kết quả TTHC giờ đây được thực hiện tại trụ sở tổ chức và trụ sở cơ quan BHXH thông qua các phần mềm hỗ trợ kê khai của Tổng cục BHXH cũng như các phần mềm kê khai BHXH của các nhà cung cấp được cấp phép như phần mềm BHXH VNPT với phần mềm VNPT BHXHphần mềm BHXH VIETTEL với phần mềm vBHXH. Giúp cho cơ quan BHXH chuyển phát hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC đảm bảo an toàn, bí mật, chính xác, nguyên vẹn hồ sơ, đúng thời gian quy định, tiết kiệm thuận lợi trong việc thực hiện TTHC.

Kèm theo hợp đồng có phụ lục” Mẫu Hợp đồng tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích” nhằm hướng dẫn BHXH tỉnh, thành phố, và Bưu cục các cấp cùng tiến hành ký kết và thực hiện thống nhất tại các địa phương trên cả nước.

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phần mềm BHXH VNPT trả kết quả qua Bưu điện

Trong phần đăng ký sử dụng phần mềm BHXH VNPT do VNPT cung cấp có phần đăng ký nhận kết quả TTHC qua Bưu điện hoặc tại cơ quan BHXH. Do vậy nhờ hợp đồng ký kết giữa BHXH Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam ký kết hiện nay các đơn vị, doanh nghiệp đã có thể nhận kết quả trả về tại các Bưu điện trực thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. 

Việc thống nhất trả kết quả qua Bưu điện của BHXH Việt Nam là bước tiến quan trọng giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí trong giao dịch TTHC.

Share this post