Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi

Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi

Luật BHXH sửa đổi thực hiện có nhiều giải pháp đưa luật tới gần người dân hơn. Luật được đưa vào thực hiện từ ngày 1.1.2016  đã mở cửa cho người dân quyền tham gia và hưởng chế độ bao hiem xa hoi.

Luật bảo hiểm xã hội Việt Nam  (sửa đổi)

Đảm bảo sự công bằng trong nguyên tắc đóng bảo hiểm và hưởng Bảo hiểm xã hội. luật bổ sung thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản, sinh con vẫn được hưởng Bảo hiểm y tế (BHYT). Vẫn được bảo lưu thời gian đóng BHXH trong các trường hợp  tái phát bệnh, thương tật tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Thân nhân người hưởng BHXH có quyền chủ động đi giám định mức suy giảm khả năng lao động và được BHXH thanh toán phí giám định y khoa nếu đủ điều kiện hưởng BHXH.

Luật BHXH (sửa đôi) gắn liền với cuộc sống
Luật BHXH (sửa đôi) gắn liền với cuộc sống

Thực hiện chính sách đảm bảo công bằng cho người lao động trong chế độ hư trí, tử tuất, tăng tỷ lệ giảm trừ do hưu trí đã phần nào đảm bảo an sinh tuổi già cho người lao động

Luật BHXH (sửa đổi) tăng thêm trợ cấp chế độ thai sản, hưu trí, tử tuất hay ốm đau cho người lao động.

Việt Nam tăng bao phủ toàn diện kê khai bảo hiểm xã hội

Ngành BHXH đang phối hợp tích cực với các cấp chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng  triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, thực thi Luật. Đặt ra mục tiêu là tăng bao phủ BHXH toàn diện và quản lý chặt chẽ đối tượng tham gia, giải quyết đầy đủ ,kịp thời các chế độ cho người lao động.

Bảo hiểm xã hội chủ động phối hợp với các Bộ , Ban nghành liên quan xây dựng, ban hành các hướng dẫn thực hiện luật một cách liên tục, kịp thời để phù hợp với từng vùng, từng miền, tôn giáo hay dân tộc,…

kê khai bảo hiểm xã hội điện tử

BHXH phối hợp với cơ quan thuế để quản lý doanh nghiệp, tổ chức để quản lý đối tượng nộp thuế. Kết hợp việc Kê khai thuế qua mạng và kê khai BHXH qua mạng Internet.

Áp dụng sử dụng phần mềm Kê khai bảo hiểm xã hội

Kê khai bhxh qua mạng giúp tăng cường cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý BHXH.

Share this post