Kê khai bảo hiểm xã hội VNPT – Đăng ký giao dịch BHXH điện tử

Kê khai bảo hiểm xã hội VNPT – Đăng ký giao dịch BHXH điện tử

Phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội

Tác vụ:

Đăng ký giao dịch Bảo hiểm xã hội điện tử trong phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội VNPT

Chọn mục Thông tin đăng ký click vào Đăng ký giao dịch Cửa sổ bên phải xuất hiện click Chọn chứng thư để chọn chứng thư số

kê khai bảo hiểm xã hội VNPT
kê khai bảo hiểm xã hội VNPT

Khi đó sẽ xuất hiện cửa sổ danh sách các chứng thư số, lựa chọn đúng chứng thư số của bạn sử dụng cho kê khai bảo hiểm xã hội rồi bấm OK Thông tin trong chữ ký số sẽ được chương trình tự động điền vào các mục của phần mềm.

Tiếp tục click vào Đăng ký để gửi tờ khai đăng ký tham gia BHXH điện tử tới cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam

Nếu bạn chưa lưu mật khẩu USB chữ ký số phần mềm sẽ hỏi số pin của chữ ký số, bạn chỉ việc nhập mật khẩu là xong ( Mật khẩu mặc định là 12345678 nếu bạn chưa đổi mã pin )

Phần mềm kê khai bảo hiểm sẽ thông báo Hoàn tất- đã gửi đăng ký giao dịch BHXH điện tử Nhấn OK là hoàn tất.

Kiểm tra Email đã đăng ký để nhận tên, mật khẩu đăng nhập vào trang gddt.baohiemxahoi.gov.vn

nếu hệ thống của BHXH VN gặp sự cố, chưa nhận được email các bạn làm lại các bước trên để đăng ký ban đầu với BHXH Việt Nam.

 

Thay đổi thông tin đăng ký kê khai bảo hiểm VNPT điện tử

Với đối tượng thay đổi tên công ty, địa chỉ dẫn tới thay đổi chứng thư số thì phải thay đổi lại thông tin đang ký giao dịch BHXH điện tử.

Trong tab Thong tin đăng ký chọn Thay đổi thông tin để cập nhận lại thông tin chứng thư số với BHXH Việt Nam

Bấm Chọn chứng thư số chọn chứng thư mới thay đổi của công ty rồi nhấn OK

thay đổi tt - kê khai bảo hiểm
thay đổi tt – kê khai bảo hiểm

Nhấn Thay đổi phần mềm sẽ hổi mã pin của chữ ký số các bạn nhập vào và nhấn OK hoàn tất thủ tục thay đổi thông tin. Đăng nhập vào Email đang ký để nhận email thông báo xác nhận thông tin của BHXH VN hoặc vào trang gddt.baohiemxahoi.gov.vn để kiểm tra thông tin.

Trong trường hợp chưa nhận được thông báo do hệ thống của BHXH VN gặp sự cố các bạn làm lại thao tác trên.

Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ kê khai bảo hiểm điện tử

Trong mục Thông tin đăng ký click chon Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ IVAN cửa sổ bên phải chọn Chứng thư số chọn tiếp Ngừng dịch vụ hoàn tất Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ.

các bạn vào lại Email để nhận thông báo Ngừng sử dụng dịch vụ

Ngừng sd dịch vụ kê khai bảo hiểm
Ngừng sd dịch vụ kê khai bảo hiểm

Chúc các bạn thành công!

Share this post