Kê khai bảo hiểm xã hội – Thông tin nhân sự

Kê khai bảo hiểm xã hội – Thông tin nhân sự

Đối với một số đơn vị tổ chức có những phòng ban hoặc dự án do đơn vị hoặc tô chức tạo ra để thực hiện đề án mà trong phần mềm kê khai bảo hiểm chưa có sẵn các bạn muốn tạo ra để dễ quản lý vậy trước tiên phải tạo mới các danh mục này gọi trung là thông tin nhân sự

Để cập nhật thông tin nhân sự trong phần mềm kê khai bảo hiểm xã hỗi trước tiên các bạn phải tạo mới các danh mục về thông tin nhân sự:

Kê khai bảo hiểm xã hội  – Tạo mới danh mục phòng ban

Trên giao diện của phần mềm kê khai các bạn chọn mục Phòng ban trong mục Quản lý nhân sự cửa sổ bên phải xuất hiện các bạn chỉ việc nhập đầy đủ thông tin phong ban mới muốn tạo ra, bao gồm các thông tin tên phòng ban, trực thuộc phòng ban nào,…. rồi bâm Cập nhật vậy là bạn đã tạo mới phòng ban thành công.

Kê khai bảo hiểm - Phòng ban
Kê khai bảo hiểm – Phòng ban

Kê khai bảo hiểm  – Tạo mới danh mục Chức vụ

Trong trường hợp các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp có những chức danh ngoài khác so với những chức danh được tạo sẵn trong phần mề kê khai bảo hiểm thì các bạn nhấn vào phần Danh mục chức vụ trong phần Danh mục thông tin nhân sự

cửa sổ bên phải xuất hiện với những chức danh được tạo sẵn. ngoài ra kéo xuống cuối cùng chọn vào phần Click vào đây để thêm mới  hoặc chọn Insert để thêm mới 1 dòng chức vụ rồi nhấn Lưu F5 vậy là đã thêm mới thành công.

trong trường hợp muốn xóa đi chức vụ không mong muốn bạn chọn vào chức vụ đó rồi nhấn phím F11 để xóa

phần mềm kê khai bảo hiểm - Chức vụ
phần mềm kê khai bảo hiểm – Chức vụ

Phần mềm kê khai bảo hiểm VNPT  – Tạo mới danh mục Chức danh

Tương tự như phần tạo mới chức vụ nếu có nhu cầu tạo mới chức vụ  hoặc xóa đi chức danh không mong muốn các bạn chọn Danh mục chức danh trong mục Danh mục thông tin nhân sự thao tác tương tự như với tạo mới chức vụ

kết thúc nhấn F12 để thoát khỏi danh mục quản lý chức danh

 

Phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội – Tạo mới danh mục Trình độ – Danh mục Hợp đồng lao động – Danh mục tôn giáo

Tương tự như các phần tạo chức danh, chức vụ phần mềm kê khai bảo hiểm VNPT hỗ trợ các danh mục tạo mới Trình độ, Hợp đồng, Tôn giáo tùy theo nhu cầu của đơn vị, tổ chức hay doanh nghiệp có thể thêm các loại trình độ do đơn vị tạo ra hoặc các điều khoản hợp đồng mà tổ chức tự quy định hay thêm mới các trường tôn giáo mà đơn vị doanh nghiệp có ( thường là các doanh nghiệp, tổ chức nước nước ngoài có tôn giáo phong phú)

Thao tác thêm mới tương tự chọn Danh mục thông tin nhân sự sẽ có list các trường danh mục mong muốn.

Chúc các bạn thành công!

 

Share this post