Sử dụng phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội VNPT – Thông tin hệ thống

Sử dụng phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội VNPT – Thông tin hệ thống

Sử dụng phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội VNPT

Sau đây chúng tôi sẽ gửi tới các bạn seri bài viết hướng dẫn sử dụng phần mềm kê khai bảo hiểm VNPT từ các tác vụ đơn giản tới các tác vụ phức tạp.

Tác vụ: Thông tin hệ thống

Thay đổi thông tin đơn vị kê khai bảo hiểm

Trong mục Thông tin hệ thống chọn Thông tin đơn vị  bấm nút “Sửa F2) để chỉnh sửa lại thông tin đơn vị

Các thông tin có thể chỉnh sửa

 • Địa chỉ công ty
 • Điện thoại di động người liên hệ
 • Điện thoại bàn
 • Người đăng ký hồ sơ
 • Chức danh người ký hồ sơ.
  Trường hợp các thông tin không chỉnh sửa được cần liên hệ trực tiếp với VNPT để thay đổi trên hệ thống1 Cập nhật lại cách tính lương của đơn vị chon phần Thông tin bổ sung.
 • Chọn mức lương: đối với các đơn vị tính lương theo Việt Nam Đồng
 • Chọn hệ số lương: đối với các đơn vị tính lương theo hệ số Chọn mức lương tối thiểu vùng với từng khu vực tương ứng

2

Thông tin tài khoản đơn vị kê khai bảo hiểm xã hội

Trong mục Thông tin hệ thống chọn Thông tin tài khoản tiếp tục chọn Thay đổi mật khẩu các bạn điền mật khẩu mới rồi nhấn Lưu thay đổi để cập nhật lại mật khẩu mới

3

Sao lưu phục hồi dữ liệu kê khai bảo hiểm

 1. Sao lưu dữ liệu
  Trong phần Thông tin hệ thống chọn Sao lưu dữ liệu chỉ đường dẫn đến nới bạn muốn lưu lại file sau đó nhấn nút Sao lưu4
 2. Phục hồi dữ liệu
  Trong phần Thông tin hệ thống chọn Phục hồi dữ liệu chỉ đường dẫn đến file được lưu rồi bấm nút Phục hồi
  5

  Phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội VNPT các tác vụ khác ở phần sau các bạn nhé

  Chúc các bạn thành công !

Share this post