Đối tượng nào cần sử dụng kê khai bảo hiểm điện tử

Đối tượng nào cần sử dụng kê khai bảo hiểm điện tử

Đối tượng khi cần sử dụng phầm mềm kê khai bảo hiểm xã hội để khai bảo hiểm.

Mọi đơn vị sử dụng lao động đều phù hợp sử dụng ứng dụng phầm mềm BHXH.

Phần mềm kê khai BHXH của các nhà cung cấp có thể hỗ trợ cho các doanh nghiệp khai các tờ khai như 3 thủ tục dưới đây:

Thủ tục hồ sơ thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp

 • Báo tăng , Giảm lao động  đóng Bảo hiểm
 • Thay đổi lao động , mức đóng và xác nhận sổ BHXH đối với đơn vị thay đổi pháp nhân , chuyển quyền sở hữu sát nhập

 • Người lao động điều chình thông tin để đóng bảo hiểm

 • Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau , thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng và không hưởng tiền luwongg , tiền công tháng.

 • Truy thu các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về đóng BHXH, BHYT,thời hạn từ 03 tháng trở xuống.

 • Truy thu do điều chỉnh tiền lương , tiền công đã đóng BHXH của người lao động

 • Truy thu trường hợp hết thời hạ được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuân theo quy định của luật BHXH

 • Truy thu BHXH đối với người lao động có thời hạn ở nước ngoài

 • Đối tượng chỉ tham gia BHXH bắt buộc (Phu nhân , Phu Quân, lao động có thời hạn nước ngoài , đóng thông qua đơn vị )

 • Giải quyết ngừng đóng đối với đơn vị bị giải thể , Phá sản, di chuyển khỏi địa bàn.
 • Hoàn trả tiền đóng thừa đối với đơn vị giải thể, Phá sản chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật hoặc di chuyển nơi đăng ký tham gia đã đóng thừa tiền.
 • Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tủ tuất
 • Đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện

 • Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, đang ký lần đầu hoặc đăng ký lại

 • Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện , thay đổi mức đóng, Phương thức đóng

 • Đối tượng được Ngân sách nhà nước
 • Đối tượng được Ngân sách nhà nước hoặc quỹ BHXH đóng BHYT

 • Đối tượng được Ngân Sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT, đăng ký tham gia

 • Đối tượng được Ngân Sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT, hoàn trả tiền đóng.

 • Đối tượng tự nguyện tham gia BHYT , đăng ký tham gia

 • Đối tượng tự nguyện tham gia BHYT , hoàn trả tiền đóng

Thủ Tục Hồ Sơ Sổ Bảo hiểm xã hội

 • Cấp lại , đổi sổ BHXh hỏng, do thay đổi, Cải chính họ tên, ngày thán năm sinh.
 • Cấp lại , đổi sổ BHXh hỏng , do đơn vị làm mất
 • Cấp lại , đổi sổ BHXh hỏng , do đơn vị làm hỏng.
 • Cấp lại , đổi sổ BHXh hỏng , do người tham gia làm mất
 • Cấp lại , đổi sổ BHXh hỏng , do người tham gia làm hỏng.
 • Điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH, người tham gia BHXH băt buộc – Điều chỉnh thông tin cá nhân.
 • Điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH, người tham gia BHXH băt buộc – Điều chỉnh thông tin nhân thân.
 • Điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH, người tham gia BHXH băt buộc.
 • Điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH, người tham gia BHXH Tự nguyện – Điều chỉnh thông tin cá nhân.
 • Điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH, người tham gia BHXH Tự Nguyện – Điều chỉnh thông tin nhân thân
 • Điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH, người tham gia Tự Nguyện

Thủ tục hồ sơ thẻ Bảo hiểm y tế

 • Cấp lại, đổi thẻ BHYT, Do đơn vị lầm mất , hỏng hoặc kê khai không đúng – Thay đổi thông tin ghi trên thẻ BHYT.
 • Cấp lại, đổi thẻ BHYT, Do đơn vị lầm mất , hỏng hoặc kê khai không đúng – Điều chỉnh và thay đổi nơi khám chưa bệnh
 • Cấp lại , đổi thẻ BHYT , do người tham gia BHYT làm mất
 • Cấp thẻ BHYT hàng năm. và còn các tờ khai khác cũng được áp dụng sử dụng trong phần mềm BHXH để hỗ trợ trợ cho UBND phường/ xã thực hiện thủ tục BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và BHYT tự nguyện nhân dân.Như vậy các doanh nghiệp sử dụng người lao động đều có thể áp dụng và kê khai BHXH, BHYT, BHTN thông qua phần mềm BHXH của các nhà cung cấp một cách tiện lợi , nhanh chóng và giảm chi phí , thời gian trong quá trình kê khai phát sinh trong tháng.

Share this post