Đẩy mạnh triển khai kê khai bảo hiểm xã hội điện tử

Đẩy mạnh triển khai kê khai bảo hiểm xã hội điện tử

Theo đó, thực hiện Quyết định số 08/2015/QĐ-TTG ngày 09/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia kê khai bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT,

Yêu cầu cập nhật phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội

Ngày 03/12/2015, BHXH Việt Nam đã ban hành kèm theo Quyết định số 1474/QĐ-BHXH phần mềm Giao dịch BHXH điện tử phiên bản 2.0, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/12/2015.

Tuy nhiên, đến hết ngày 05/01/2016, mới chỉ có 41/63 BHXH tỉnh, thành phố triển khai phần mềm hỗ trợ kê khai bảo hiểm xã hội  điện tử phiên bản 2.0 với số lượng đơn vị giao dịch còn thấp, không đạt mục tiêu đặt ra; còn 22 BHXH tỉnh, thành phố:  Hà Nội, Hải Phòng, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Hà Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lai Châu, Quảng Bình, Thừa Thiên – Huế, Gia Lai, TP Hồ Chí Minh, Ninh Thuận, Tây Ninh, Bình Thuận, Đồng Tháp, Bến Tre, Hậu Giang, Sóc Trăng chưa thực hiện theo đúng yêu cầu, gây khó khăn cho việc quản trị hệ thống và quản lý dữ liệu giao dịch BHXH điện tử của Ngành.

Triển khai cập nhật phần mềm hỗ trợ kê khai bảo hiểm trước 01/2016

BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH 22 tỉnh, thành phố trên nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương triển khai phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội điện tử phiên bản 2.0 trước ngày 10/01/2016, báo cáo kết quả thực hiện về BHXH Việt Nam trước ngày 12/01/2016.

Đồng thời, BHXH Việt Nam cũng yêu cầu tất cả BHXH các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc triển khai giao dịch điện tử trong lĩnh vực kê khai tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT để đến 31/3/2016 đạt không dưới 90% đơn vị sử dụng lao động thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan BHXH các cấp.

Share this post