Chữ ký số dành cho kê khai bảo hiểm xã hội

Chữ ký số dành cho kê khai bảo hiểm xã hội

Thế nào là kê khai bảo hiểm xã hội điện tử.

Thay vì nộp hồ sơ Bảo hiểm xã hội trên giấy và nhận lại kết quả bằng giấy thì qua phần mềm iBHXH bạn có thể thực hiện lập tờ khai và các tài liệu nhanh chóng theo quy định của pháp luật BHXH, BHYT, BHTN ở dạng điện tử.

Các tài liệu có kèm theo ở dạng giấy sẽ được chuyển đổi sang dạng điện tử. Khi những tài liệu trên giấy đã không còn giá trị pháp lý thì những nội dung liên quan tại lưu trữ dữ liệu giao dịch điện tử cũng không còn giá trị pháp lý tương đương.

 Lợi ích đạt được khi sử dụng phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội điện tử:

– Người nộp hồ sơ BHXH điện tử sẽ được thực hiện các g/d điện tử qua Cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam hoặc Cổng g/d điện tử của Tổ chức T-VAN 24/7, kể cả những ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Tết.
– Việc triển khai này sẽ giải quyết nhanh, gọn các thủ tục hành chính rườm rà, công khai hóa các thủ tục, quy trình xử lý công việc để tạo điều kiện tốt nhất cho cá nhân, đơn vị sử dụng lao động khi tham gia giao dịch.

 Điều kiện để có thể sử dụng dịch vụ kê khai bảo hiểm xã hội điện tử :

– Cần phải có chữ ký số của các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số kê khai bảo hiểm như ( VNPT, VIETTEL, TS24, BKAV..)
– Có sử dụng đường truyền kết nối mạng internet.
– Có địa chỉ thư điện tử ( EMail…) liên lạc ổn định và đã được đăng ký với BHXH Việt Nam.

 Mức phí khi sử dụng kê khai bảo hiểm điện tử :

a. Chi phí đăng ký chữ ký số BHXH ( Xem bảng báo giá Chữ ký số )
– Chữ ký số ngoài sử dụng cho BHXH điện tử còn có thể dùng cho khai thuế điện tử , hải quan , Email, văn bản…
b. Chi phí sử dụng phần mềm BHXH điện tử ( Xem bảng báo giá phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội )
Tùy thuộc vào mức giá của mỗi nhà cung cấp, hiện tại chúng tôi cung cáp phần mềm của các nhà cung cấp dưới đây :
– PHẦN MỀM KÊ KHAI BẢO HIỂM  VNPT
PHẦN MỀM KÊ KHAI BẢO HIỂM  VIETTEL
PHẦN MỀM KÊ KHAI BẢO HIỂM  TS24
PHẦN MỀM KÊ KHAI BẢO HIỂM  BKAV

Share this post