BHXH Hoàng Mai với công tác kê khai bảo hiểm xã hội

BHXH Hoàng Mai với công tác kê khai bảo hiểm xã hội

Tuyên truyền kê khai bảo hiểm xã hội , BHYT điện tử

BHXH quận Hoàng Mai: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đẩy mạnh đưa ứng dụng thông tin vào BHYT nhân kỷ niệm ngày BHYT Việt Nam 01/07/2016.
Biện pháp sử dụng  các hình thức kê khai bảo hiểm xã hội điện tử vào ứng dụng trong BHYT, đưa công nghệ thông tin kê khai bảo hiểm điện tử vào BHXH

Luật BHYT bắt đầu có hiệu từ ngày 01/7/2009 và được chọn làm ngày BHYT Việt Nam. Từ khi Luật BHYT được ban hành, triển khai rộng rãi trong cả nước đã đem lại hiệu quả nhất định góp phần đảm bảo an sinh xã hội, là một trong những trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội của đất nước.

Hòa cùng không khí của BHXH thành phố Hà Nội kỷ niệm ngày BHYT Việt Nam 1/7, BHXH quận Hoàng Mai đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền phong phú, đa dạng trên địa bàn. Chủ động phát tờ rơi về BHYT đến tận tay đối tượng là người lao động trong các doanh nghiệp, đối tượng BHYT hộ gia đình, học sinh- sinh viên…

Bên cạnh đó, BHXH quận chú trọng việc đưa tin, bài viết về tình hình thực hiện và kết quả đạt được trong công tác BHYT trên đài truyền thanh các phường cũng như treo băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan và các trục đường chính trên địa bàn.

Ngoài ra, BHXH quận tập trung tuyên truyền sâu sát với tình hình thực tế của từng đối tượng tham gia như tổ chức tuyên truyền trực tiếp tới các Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, đại lý thu về chế độ BHYT, đẩy mạnh tuyên truyền giảm bớt thủ tục hành chính tăng cường kê khai bảo hiểm điện tử giúp giảm chi phí, thời gian của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân …

Hưởng ứng đợt tuyên truyền cao điểm kỷ niệm ngày BHYT Việt Nam 1/7/2016, BHXH quận Hoàng Mai tiếp tục duy trì, phát huy nhiều hoạt động tuyên truyền bổ ích hơn nữa trong công tác vận động người dân trên địa bàn tích cực tham gia BHYT nhằm tiến nhanh đến lộ trình BHYT toàn dân, tuyên truyền doanh nghiệp tư nhân, nhà nước tham gia BHYT đẩy mạnh kê khai bảo hiểm xã hội điện tử hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ do BHXH Việt Nam, BHXH thành phố Hà Nội đề ra./.

Share this post