Bảo hiểm xã hội và lao động tự do

Bảo hiểm xã hội và lao động tự do

Làm thế nào để đem bảo hiểm xã hội đến với người lao động tự do

Để đem bảo hiểm xã hội tự nguyện đến với người lao động tự do đang là vấn đề khó khăn đối với các cơ quan ban ngành nhằm mang lại đến quyền lợi dành cho người lao động trong cả nước.
Với các điều luật mới được đưa ra về bảo hiểm xã hội tự nguyện đã được ban hành nhằm mang đến nhiều quyền lợi chung cho người lao động tự do trên cả nước. Nhưng không phải bất kỳ người lao động tự do nào cũng biết hoặc biết để có điều kiện cũng như ý thức tự nguyện để tham gia bảo hiểm xã hội.

Sau khi khảo sát một vài đối tượng lao động tự do thì chúng tôi thấy còn nhiều vấn đề cần giải quyết nếu muốn đưa bảo hiểm xã hội tự nguyện đến mọi người dân.

Khảo sát vấn đề bảo hiểm xã hội

Chị Ngân – nội trợ :” Nghỉ việc ở nhà để lo việc cơm ngước, nội trợ nên không biết gì về bảo hiểm xã hội tự nguyện.”

Bác Tùng – lái xe ôm:” Tôi làm nghề xe ôm, lương tháng bấp bênh trong khoảng 4-5tr. Tiền lo cho gia đình còn thiếu thì đóng bảo hiểm làm gì?”
tham gia bao hiem xa hoi

Trên đây là một vài ý kiến của những người có thu nhập thấp, hoặc bấp bênh,… khi được hỏi về bảo hiểm xã hội tự nguyện. Từ những khảo sát tưởng chừng đơn giản trên nhưng cách giải quyết là vô cùng khó khăn, làm sao để mọi người dân Việt Nam điều tham gia kê khai bảo hiểm xã hội nhằm đảm bảo nhu cầu an sinh xã hội.

Share this post