Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La dẫn đầu phong trào TĐYN

Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La dẫn đầu phong trào TĐYN

Vinh danh bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La

 Hội nghị tổng kết công tác Thi đua – Khen thưởng của năm 2015, triển khai những nhiệm vụ thực hiện trong năm 2016 do UBND tỉnh Sơn La tổ chức, bảo hiểm xã hội  tỉnh Sơn La đã vinh dự được nhận Cờ Thi đua xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2015 của tỉnh.

GĐ bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La lên nhận cờ thi đua năm 2015.

Giám đốc bhxh tỉnh Chu Mạnh Sinh nhận Cờ Thi đua xuất sắc của 2015 của UBND tỉnh khen tặng.

Theo đó, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước năm 2015 do UBND tỉnh phát động, công chức, viên chức BHXH tỉnh Sơn La đã đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, tham mưu kịp thời cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật bhxh, Luật BHYT trên địa bàn. Đặc biệt, công tác cải cách hành chính đã có chuyển biến mạnh phong hành chính chuyển sang phục vụ, với bước đột phá thực hiện giao dịch điện tử, tiếp nhận và gửi trả k/q giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính viễn thông, kê khai trường hợp tham gia Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình đã tạo được sự tin tưởng của ngườ dân sống trên trên địa bàn. Với những nỗ lực của toàn ngành, bhxh tỉnh đã hoàn thành xuất sắc tất cả nhiệm vụ được giao, ảnh hưởng quan trọng trong công tác bảo đảm ASXH, thúc đẩy sự phát triển KT – XH của địa phương.

bằng khen bảo hiểm xã hội

Kết quả, trong năm 2015: số người tham gia BHXH, BHYT là 1.099.864 người, tăng 103.111 người so với năm 2014, đạt 93,8% dân số toàn tỉnh; số thu BHXH, BHYT, BHTN là 1.519 tỷ đồng, vượt 2,12% kế hoạch; giải quyết 28.345 hồ sơ hưởng các chế độ BHXH ngắn hạn và dài hạn; phối hợp với cục Bưu điện tỉnh để chi trả cho hơn 2,7 vạn đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đảm bảo kịp thời, an toàn trước ngày 10 hàng tháng với tổng số tiền chi trả là 1.483 tỷ đồng; công tác giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho 845.323 lượt người với tổng chi phí gần 400 tỷ đồng, quản lý tốt quỹ khám, chữa bệnh, đảm bảo cân đối và có kết dư, được bhxh Việt Nam khen thưởng đột xuất vì có thành tích trong thực hiện công tác giám định BHYT; công tác tuyên truyền về BHXH, BHYT năm qua có nhiều hình thức đổi mới, đem lại hiệu quả thiết thực đã được bhxh Việt Nam tặng Bằng khen.

Bảo hiểm xã hội phát động phong trào thi đua yêu nước 2016.

Cũng tại hội nghị này, UBND tỉnh đã phát động phong trào TĐYN năm 2016 với chủ đề ” Sáng tạo, đoàn kết thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và ký kết tham gia thi đua đối với các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh.

Năm 2016, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần 7 của Đảng, NQ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 (2015-2020), cán bộ, công chức, viên chức BHXH tỉnh Sơn La với vinh dự và trách nhiệm của mình sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục mọi khó khăn, triển khai thực hiện tốt công tác thu, giảm nợ; tập trung giải quyết đúng, kịp thời các chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT kịp thời qua phần mềm kê khai bảo hiểm điện tử ; thực hiện tốt công tác giám định BHYT, các công việc nghiệp vụ của Ngành, đoàn kết phấn đấu hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ đặt ra trong năm 2016 và cả các năm tiếp theo góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng tỉnh, xây dựng đất nước giàu đẹp, phồn vinh để BHXH tỉnh thực sự là điểm tựa đáng tin cậy của mọi người lao động và xã hội./.

Share this post