Báo giá gói Tích hợp Chữ ký số và phần mềm BHXH

Báo giá gói Tích hợp Chữ ký số và phần mềm BHXH

Tích hợp Chữ ký số VNPT và phần mềm BHXH VNPT

SL LAO ĐỘNG 1 NĂM +6 THÁNG 2 NĂM +9 THÁNG 3 NĂM +12 THÁNG 4 NĂM +12 THÁNG
≤ 10 lao động 1.098.900đ 1.967.900đ 2.197.800đ 2.747.800đ
≤ 100 lao động 1.210.000đ 1.936.000đ 2.299.000đ 2.750.000đ
≤ 1000 lao động 1.540.000đ 2.464.000đ 2.926.000đ 3.080.000đ
MAX 1.760.000Đ 2.816.000Đ 3.344.000Đ 3.465.000Đ

Báo giá trên đã bao gồm VAT 10% + USB chữ ký số VNPT

 

Tích hợp Chữ ký số VIETTEL và phần mềm BHXH VIETTEL

 

TÊN GÓI 1 NĂM + 6 tháng 2 NĂM +9tháng 3 NĂM + 12 tháng 4 NĂM + 15 tháng
CA2 – VBHXH 1.699.000Đ 2.599.00Đ 2.999.000Đ 3.699.000Đ

Báo giá trên đã bao gồm VAT 10% + USB chữ ký số VIETTEL

Đối với các doanh nghiệp mới thành lập hoặc hết hạn Chữ ký số. Chúng tôi cung cấp báo giá gói tích hợp của hai nhà cung cấp dịch vụ Chữ ký số và phần mềm bảo hiểm xã hội hàng đầu là VNPT và VIETTEL.

Doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội để kê khai BHXH cho doanh nghiệp.

Khi đăng ký gói tích hợp có thể sử dụng chữ ký số ngoài để khai thuế, khai hải quan, nộp thuế còn được cung cấp tài khoản sử dụng để kê khai bảo hiểm xã hội.

Để được đăng ký doanh nghiệp vui lòng liên hệ với chúng tôi 

DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ, KÊ KHAI BẢO HIỂM XÃ HỘI  ( VNPT – VIETTEL)

HOTLINE: 
Miền Bắc : 0913.101.698 
Miền Nam: 0868.246.333
Email: dangky@kekhaibaohiem.com  |   Website: kekhaibaohiem.com

Share this post